İptal, İade, Değişim

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince; Tüketici, mesafeli sözleşmenin mal satışına bağlı olması durumunda, satın aldığı malı teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe olmaksızın ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilmektedir. Tüketici, bu Sözleşme’nin kurulmasından malın eline ulaşıncaya kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilmektedir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre zarfı içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterli olmaktadır.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde aşağıdaki süreler esas alınmaktadır;

A - Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilmiş ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,

B - Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

C - Belirli bir zaman boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınmaktadır.

1. Ancak tüketicinin cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya şahsi ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünlerin teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen durumundan uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereğince ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması durumunda maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananların dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte ya da dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme nedeniyle yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik alanda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak farklılaşan ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamamaktadır.

2. Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14 ) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye herhangi bir masraf yansıtmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

3. Tüketici, cayma hakkı içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına gerekli ve uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

4. Alıcı iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilmiş olan Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya ait olmaktadır. Alıcı'nın iade edeceği ürünü ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu olmamaktadır. İade prosedürü için ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünün tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

5. Tüketici, Satıcı’nın ürünü kendisinin geri alacağına dair herhangi bir teklifte bulunmadığı sürece, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı Satıcı’ya geri göndermek zorundadır.

6. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı olmamaktadır.